Nieuws juni 2021

 • Raadslid in Beeld: Roel-Poppe Lubbers

  28 juni 2021

  De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Roel-Poppe Lubbers (VVD).

 • ‘Meester, gaan we dit morgen weer doen?’

  28 juni 2021

  Kinderen van basisscholen uit Gieten en Gasselte volgden vorige week MTB clinics in het bos aan de Nijslootsweg in Gieten. Een goede keus bleek uit de reacties van de leerlingen.

 • Bijna 25.000 euro subsidie Frisse Start toegekend

  28 juni 2021

  Verschillende vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, verenigingen en cultuurorganisaties uit Aa en Hunze hebben inmiddels 350 euro uit de pot van subsidieregeling Frisse Start ontvangen.

 • Sporttoppers in het zonnetje gezet

  29 juni 2021

  Gemeente Aa en Hunze huldigt normaal gesproken elk jaar in februari haar sportkampioenen op locatie. Vanwege corona was dat dit jaar niet mogelijk. Team Sport heeft om die reden een alternatief bedacht om de sporters in het zonnetje te zetten.

 • Windloket gemeente

  28 juni 2021

  De gemeente Aa en Hunze heeft een windloket ingericht. Daar kunt u terecht met vragen, ideeën en zorgen rondom de totstandkoming van het windpark Oostermoer.

 • Zomerabonnement zwembaden de Borghoorn Annen en Zwanemeer Gieten

  28 juni 2021

  Wil je in de zomervakantie zwemmen in de Borghoorn in Annen of het Zwanemeer Gieten? Neem dan een zomerabonnement. Het abonnement is geldig van 12 juli t/m 28 augustus 2021 en kost € 50,- per persoon. Het abonnement is geldig voor zwembaden de Borghoorns Annen en Zwanemeer Gieten

 • Aa en Hunze controleert PMD-afval

  24 juni 2021

  Gemeente Aa en Hunze gaat in week 26 en week 28 de inhoud van aangeboden PMD-containers controleren. Met deze actie wil de gemeente de inwoners aanzetten om het afval beter te scheiden. Naast de controle worden inwoners geïnformeerd over welk afval in welke container hoort.

 • Nieuw watertappunt in Anderen langs etappe Pieterpad

  23 juni 2021

  Wethouder Bas Luinge opende vandaag in Anderen een nieuw watertappunt. Het tappunt staat in Anderen, op de route van de Pieterpadwandeling tussen Rolde en Schoonloo.

 • Bermscouts B(l)oeiende bermen: Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

  22 juni 2021

  Ben jij als vrijwilliger of bewoner betrokken bij een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer en in bloei laten komen van bermen? Wil je kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de bloemenrijkdom van de bermen in jouw buurt in beeld te brengen (monitoren)? Dan is het project Bermscouts iets voor jou!

 • Openbare vergadering Algemeen Bestuur Werkplein Drentsche Aa

  22 juni 2021

  Woensdag 7 juli 2021 om 14.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van Werkplein Drentsche Aa een openbare vergadering.

 • Meer bloemen op begraafplaatsen

  22 juni 2021

  Biodiversiteit, de soortenrijkdom, is van levensbelang voor plant, dier en mens. Gemeente Aa en Hunze wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarom zijn op de begraafplaatsen in Gasselte en Anloo bloemenweides aangelegd en wordt op de oude delen van begraafplaatsen minder vaak gemaaid.

 • Zomertijd bij het Drents Energieloket

  22 juni 2021

  Vanaf 21 juni start de zomer-editie van Haal de warmte in huis!

 • Afvalweetjes

  22 juni 2021

  Wat hoort wel en niet in de afvalcontainer

 • Minder maaien in de dorpen

  22 juni 2021

  Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde kom op bepaalde locaties minder vaak te maaien. Voor de keuze van deze locaties wordt gekeken naar de aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van het gazon, de beschikbare ruimte en de aangrenzende beplanting.

 • Geef jouw held een Heldenspeld!

  22 juni 2021

  In onze gemeente hebben we veel helden. Mensen die iets voor een ander doen. Zeker in het afgelopen jaar zagen we ontzettend veel naoberschap.

 • Project Kansen voor Kinderen afgetrapt in Gasselternijveen

  21 juni 2021

  Donderdag 17 juni vond in Gasselternijveen de aftrap plaats van het project ‘Kansen voor Kinderen’. Het doel van dit project is dat alle kinderen voldoende kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De beide basisscholen, OBS J Emmens en DKC ’t Kompas werken nauw samen met diverse organisaties om dit voor elkaar te krijgen.

 • Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Aa en Hunze

  22 juni 2021

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Aa en Hunze op 16 juni 2021 heeft besloten om op grond van artikel 5 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

 • Boeren in Aa en Hunze begeleid bij meer zonnepanelen op agrarisch dak

  22 juni 2021

  Agrarische bedrijven hebben veel ongebruikte ruimte beschikbaar op hun daken, terwijl deze ruimte erg geschikt is voor zonnepanelen. Hoewel het plaatsen van zonnepanelen veel voordelen oplevert voor agrarische ondernemers, gaat het ook gepaard met veel vragen en overwegingen: kan de netaansluiting het aan, krijg ik wel een subsidietoekenning en is het financieel haalbaar? In de gemeente Aa en Hunze is onlangs het project ‘Zon op Dak Drenthe’ gestart, waarbij agrarische ondernemers met interesse in zonnepanelen op agrarische daken begeleid worden.

 • Raadslid in beeld: Cora Kuiper

  14 juni 2021

  De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Cora Kuiper (Combinatie Gemeentebelangen).

 • Eikenprocessierups in Aa en Hunze

  14 juni 2021

  Drentse eikenprocessierupsen kwamen in mei uit hun ei. Hoeveel overlast we in Aa en Hunze in 2021 zullen ervaren is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder andere af van het weer.

 • Wmo-vervoer / hubtaxi en de opening van de samenleving

  14 juni 2021

  De coronacrisis is nog niet voorbij, maar steeds meer mensen zijn gevaccineerd en dat is positief. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen.

 • N33 afgesloten 2 tot en met 5 juli

  14 juni 2021

  De N33 is in week 26 van 2 juli 19:00 uur t/m 5 juli 5:00 uur afgesloten in verband met werkzaamheden. De weg is afgesloten voor alle verkeer van Assen t/m Siddeburen. Er is een omleidingsroute ingesteld.

 • Stichtingen en verenigingen: Denk aan de WBTR

  14 juni 2021

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat op 1 juli in. Deze wet is bedoeld om kwaliteit van besturen en toezicht te verbeteren. De WBTR gaat o.a. over aansprakelijkheid, tegenstrijdige belangen, meervoudig stemrecht, raadgevende stem en ontslag van bestuurders.

 • Officiële overheidspublicaties online op officielebekendmakingen.nl

  14 juni 2021

  Officiële overheidspublicaties online op officielebekendmakingen.nl

  Vanaf 1 juli 2021 gaat de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen, zoals een gemeente, om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Met ingang van de WEP kunnen inwoners vanaf 1 juli op één website alle algemene bekendmakingen en kennisgevingen raadplegen.

 • Aa en Hunze onderzoekt belangstelling deelvervoer

  14 juni 2021

  De gemeente Aa en Hunze wil graag deelauto’s beschikbaar stellen voor inwoners. Voordat dit ingevoerd wordt is de gemeente benieuwd naar het autogebruik door de inwoners en de belangstelling voor een eventuele deelauto. Daarom is hierover een online onderzoek gestart.

 • Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

  14 juni 2021

  Op dinsdag 22 juni 2021 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.

 • Meldpunt voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire Belastingdienst

  11 juni 2021

  Woont u in de gemeente Aa en Hunze en bent u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst? Dan kunt u voor hulp en ondersteuning ook terecht bij onze toegang Stichting Attenta

 • Aa en Hunze wil groen mee laten groeien met de wijk Nooitgedacht

  10 juni 2021

  Het college van de gemeente Aa en Hunze kijkt samen met bewoners en de Provincie Drenthe naar een oplossing voor de bomenkap in Nooitgedacht. De gemeente vindt het belangrijk dat het groene karakter van de wijk behouden blijft. In samenspraak met bewoners zal er daarom meer groen behouden blijven. Ook komt er sneller nieuw groen terug voor de bomen die noodgedwongen gekapt worden.

 • Er gebeurt veel in Aa en Hunze ondanks te weinig geld van het Rijk voor Jeugdzorg en WMO

  10 juni 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft de jaarrekening 2020 en de bestuursrapportage 2021 in concept vastgesteld.

 • College bie't pad: in gesprek met mantelzorgers

  08 juni 2021

  Dinsdag 25 mei spraken elf mantelzorgers uit Aa en Hunze met burgemeester Anno Wietze Hiemstra en wethouder Co Lambert. Het was een goed, digitaal, gesprek over zorg voor een partner, kind of (schoon)ouder.

 • Informatiebehoefte verkiezingen bij inwoners groot

  08 juni 2021

  Inwoners van de gemeente Aa en Hunze willen bij verkiezingen vooral meer informatie over de standpunten van partijen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd door i&o research. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 • Minder maaien in de dorpen

  08 juni 2021

  Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde kom op bepaalde locaties minder vaak te maaien.

 • Gratis bankje op jouw favoriete plekje in Aa en Hunze

  08 juni 2021

  De gemeente Aa en Hunze heeft negen bankjes te verdelen in de ‘openbare ruimte’. Deze bankjes worden ons aangeboden door het Recreatieschap en verdienen en mooi plekje in de gemeente. Weet jij een plek waar zo’n bankje moet komen te staan? Stuur dan jouw idee in via communicatie@aaenhunze.nl of reageer onder onze Facebookpost.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen? Doe dit voor 1 juli

  08 juni 2021

  “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ...”

 • IMG heropent steunpunt Annerveenschekanaal

  09 juni 2021
 • Uitvoeren onderhoud Schreiersbos te Gasselternijveen

  10 juni 2021

  De gemeente Aa en Hunze gaat onderhoud uitvoeren aan het Schreiersbos te Gasselternijveen. Uitvoering van het werk staat voorlopig gepland voor week 30 vanaf 26 juli 2021. Mocht het onwerkbaar weer zijn (erg nat terrein) dan kan de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschoven.

 • Gebruik de afvalwijzer-app

  10 augustus 2021

  Als gemeente zetten wij ons in voor een duurzame leefomgeving, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat huishoudens hun afval zo goed mogelijk scheiden.

 • Huiskamer in Gasselternijveen succes

  04 juni 2021

  Onlangs heeft dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen het rapport ‘Effectmeting Huiskamer Gasselternijveen’ aan wethouder Co Lambert overhandigd. De Huiskamer in Gasselternijveen is een ontmoetingsplek voor kwetsbare (oudere) mensen.

 • Gemeente Aa en Hunze, Staatsbosbeheer en Provincie werken samen aan bereikbaar en veilig Gasselterveld

  04 juni 2021

  Vanwege het mooie weer en de naderende zomervakantie wordt er de komende maanden drukte verwacht bij ‘t Nije Hemelriek en zwemplas het Gasselterveld. Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en de Provincie Drenthe werken er hard aan om een bezoek aan het Gasselterveld zo veilig en aangenaam mogelijk te maken.

 • Raadslid in Beeld: Lukas Koops

  02 juni 2021

  De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Lukas Koops (GroenLinks).

 • Sport- en beweegakkoord: Duurzame sport- en beweeginfrastructuur

  01 juni 2021

  De gemeente Aa en Hunze gaat zich richten op zes thema’s die aansluiten op de pijlers van het Nationaal Sportakkoord. Elke keer zal er een thema toegelicht worden.

 • NL-Alert testbericht op maandag 7 juni in Aa en Hunze. Ontvang jij ‘m ook?

  19 mei 2021

  NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Op maandag 7 juni verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland.