WOZ-beschikkking 2023 valt binnenkort op de mat

De aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2023 komt er weer aan. Dit jaar zijn er een paar wijzigingen ten opzichte van vorige jaren.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2023?

Op uw aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar. Dit is de geschatte marktwaarde die uw onroerend goed op 1 januari 2022 (de verplichte wettelijke waardepeildatum) bij een verkoop onder meeste ideale omstandigheden zou hebben opgebracht.

Zoals bekend hebben de huizenprijzen het afgelopen jaar in elk segment, een flinke waardestijging ondergaan. De WOZ-waarde van uw woning zal dan ook waarschijnlijk voor 2023 ten opzichte van vorig jaar, flink hoger zijn. In sommige gevallen is de WOZ-waarde zelfs met meer dan 25% gestegen. 

We merken inmiddels al een tijdje dat de huizenmarkt afkoelt. Het begon met minder kijkers en minder biedingen in het voorjaar van 2022. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de stijging van de hypotheekrente, de toegenomen inflatiecijfers en de energiecrisis. De eerste prijsdalingen wijzen erop dat de huizenmarkt inmiddels zijn top heeft bereikt.

De gevolgen van deze trendbreuk op de huizenmarkt zal echter pas bij uw WOZ-beschikking 2024, met als waardepeildatum 1 januari 2023, merkbaar zijn.

Ozb-tarief woningen verlaagd

Vanwege de hoge WOZ-waarden heeft de gemeenteraad het tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen lager vastgesteld dan vorig jaar. Met het ozb-tarief en de WOZ-waarde berekenen we het bedrag op uw aanslagbiljet voor de onroerendezaakbelasting.

Automatische incasso

Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet het bedrag van de aanslag in twee termijnen worden betaald.

Meer informatie?

U leest meer informatie op de achterzijde van uw aanslagbiljet of op de webpagina van team Belastingen www.aaenhunze.nl/belastingen.