Uit de raad 19 februari

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 19 februari werden de volgende besluiten genomen:

Installatie raadslid van de heer J.M. (Jos) van der Werf

De heer Jos van der Werf is namens Gemeentebelangen Aa en Hunze geïnstalleerd als raadslid.  Hij vervangt de heer Peter Mulder die vanwege gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap ter beschikking heeft gesteld. 

Aanpassing gedragscode privacy en persoonsgegevens

De ‘Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Aa en Hunze 2023’ is door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe gedragscode is een actualisatie van de gedragscode uit 2022. Ingekomen brieven zullen voortaan inzichtelijk worden geplaatst op de website van de gemeente Aa en Hunze. Daarbij zullen persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

Bestuursrapportage en begroting 2023 Attenta

Het college heeft ingestemd met het verstrekken van de subsidie voor 2023 aan Attenta. Ook dit jaar ontvangt Attenta middelen voor extra personeel omdat er ook volgend jaar werkzaamheden bijkomen, zoals de inkoop van hulp bij het huishouden, extra overleggen in verband met wachtlijstproblematiek en versterken van de samenwerking met Impuls en andere organisaties.