Stand van zaken Spiekeriek

De Spiekeriek stond in 2022 rond de gemeenteraadsverkiezingen in zes kernen in onze gemeente.

Inwoners konden hun berichten en vragen aan de iek spijkeren. Dat leverde in totaal meer dan 300 berichten over uiteenlopende zaken op. Soms waren het korte berichtjes met maar één opmerking; sommige inwoners hadden een heel lijstje met meerdere punten of hele verhalen. Een aantal inwoners nam zelfs de moeite voor een zeer uitgebreide reactie in de vorm van een brief om de gemeente iets duidelijk te maken of te vragen. 
Omdat de berichten aan de Spiekeriek vooral gericht zijn aan de raadsleden heeft een nieuwe werkgroep van raadsleden zich de afgelopen periode bezig gehouden met de opbrengst. 

De opbrengst

Veel opmerkingen van inwoners hebben betrekking op bomen en groen, waaronder biodiversiteit en het stoppen van lelieteelt. Er zijn ook veel reacties over onderhoud van fiets- en wandelpaden, woningbouw, jeugd, recreatie en toerisme en hondenpoep.  Er zijn ook opmerkingen over de gemeente zelf. De gemeente moet beter bereikbaar zijn, sneller reageren en dichter bij de inwoners staan. Daarnaast willen inwoners betrokken worden bij beleid.

Wat doen we er mee

Na de verkiezingen is een nieuwe werkgroep van raadsleden samengesteld. Deze werkgroep is de afgelopen periode bezig geweest met de afhandeling van al die berichten van de Spiekeriek. We hebben ze gerubriceerd en voorgelegd aan de raad en het college. Het college heeft een aantal specifieke zaken doorgespeeld naar ambtenaren die dit in hun takenpakket hebben. Zij kunnen er dan in uitvoeringsprogramma’s of in beleidsontwikkeling rekening mee houden. Ook hebben de dorpencoördinatoren de opbrengst van de Spiekeriek gekregen, zodat zij dit mee kunnen nemen in de dorpsgesprekken. Met andere onderwerpen – woningbouw bijvoorbeeld – is het college volop bezig. 
Dan is er nog een aantal uitgebreide reacties van inwoners in de vorm van brieven. Inwoners hebben daarin de moeite genomen om hun gedachten, zorgen en ideeën met ons te delen. Hierbij zijn vaak ook contactgegevens achtergelaten. Inwoner die contactgegevens hebben achtergelaten hebben eind 2022 een bericht ontvangen van de werkgroep.
De werkgroep Spiekeriek wil in het voorjaar van 2023 een overleg organiseren om met de inwoners in gesprek te gaan over de opbrengsten van de Spiekeriek. 

Afronding/vervolg 

De opbrengst van de Spiekeriek 2022 wordt hiermee wat ons als raadswerkgroep betreft afgerond. Vanzelfsprekend blijven we als raad en als raadswerkgroep de afhandeling kritisch volgen. Wellicht krijgt de Spiekeriek een vervolg in 2023. Hier gaan we als werkgroep nog over nadenken. Want het bleek in de praktijk dat het een mooie laagdrempelige manier is voor inwoners om gedachten, ideeën en suggesties te delen met de gemeente. 

Namens de werkgroep Spiekeriek,
Greet Oosterhuis
Jannie Schonewille
Jacco Fluks
Patrick Petzinger
Arie Fonk
Hayo Banga