Nieuwe afhandelingswijze voor ingekomen brieven

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 19 januari de nieuwe gedragscode privacy en persoonsgegevens goedgekeurd. De nieuwe gedragscode heeft gevolgen voor hoe de gemeenteraad omgaat met ingekomen brieven.

Wat betekent dit voor u?

Mocht u als inwoner een brief versturen aan de gemeenteraad, dan wordt deze geanonimiseerd geplaatst op de website van de gemeente. Dit betekent dat gegevens zoals namen, adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers verwijderd worden uit de brief. Raads- en commissieleden blijven wel inzage hebben in de oorspronkelijke brief. Mochten derden, zoals bijvoorbeeld journalisten, contact met u willen opnemen dan verloopt dit via de griffie van de gemeenteraad. Een medewerker van de griffie neemt dan contact met u op en vraagt of u toestemming wilt geven voor het delen van uw contactgegevens.
De gemeenteraad kan ook besluiten om een ingekomen brief te agenderen voor een raadsvergadering. Mocht dit gebeuren, dan wordt er ook contact met u opgenomen om u hiervan op de hoogte te stellen. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om het debat bij te wonen of om uw brief toe te lichten door gebruik te maken van het inspreekrecht bij een raadsvergadering.  

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het versturen van brieven aan de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@aaenhunze.nl