Jaarrond gratis groen en afvalbrengstation extra open

Het is 2023, dat betekent dat het nieuwe afvalbeleid 2023-2027 van kracht is. Met je afvalpas mag je 600 kilo afval gratis komen brengen, daarna betaal je 15 cent per kilo. Onderdeel van het nieuwe afvalbeleid is; het jaar rond gratis je groenafval brengen!

Wethouder Bas Luinge: “De gratis groenweken zijn in Aa en Hunze al jaren een succes. Uit een inwoners enquête bleek echter dat een kwart van onze inwoners dit graag verruimd zou zien. Dit hebben we onderzocht, en onderdeel van het nieuwe beleid gemaakt. We zijn blij dat vanaf 2023 onze inwoners het jaar rond hun groenafval kosteloos naar het afvalbrengstation in Gieten kunnen brengen.” 

“Na het vaststellen van het afvalbeleid kwam nog een praktische wens op tafel vanuit de gemeenteraad; het verruimen van de openingstijden. Momenteel wordt gekeken of en wanneer het afvalbrengstation extra open kan. Om al tegemoet te komen aan deze wens gaat het afvalbrengstation aanstaande zaterdag langer open. Men kan er zaterdag 7 januari van 09.00 tot 15.00 uur terecht.”