Informatieavond wijziging Marktverordening en Standplaatsenbeleid

Gemeente Aa en Hunze is bezig met het opstellen van een nieuwe marktverordening en een standplaatsenbeleid. Wij willen belanghebbenden graag informeren over de voorgenomen wijzigingen rondom standplaatsen. Hebben de wijzigingen van deze regels mogelijk betrekking op u? Dan wilt u wellicht graag aansluiten bij de informatieavond op 30 januari 2023.

Waarom wijzigen wij de regels?

De rechtspraak heeft zich ontwikkeld op het gebied van standsplaatsen op zowel de markt als losse standplaatsen. Standplaatsvergunningen mogen niet meer voor onbepaalde tijd worden verleend en er moet een eerlijke procedure plaatsvinden waarin elke standplaatshouder gelijke kansen heeft. Daarom moeten de huidige marktverordening voor standplaatsen op markten en het standplaatsenbeleid voor losse standplaatsen worden aangepast.  

Informatieavond op 30 januari 2023

Wij vinden het belangrijk om belanghebbenden te informeren over de voorgenomen wijzigingen in de marktverordening en het standplaatsenbeleid. Daarom houden wij op maandag 30 januari 2023 om 19:30 uur op het gemeentehuis (Spiekersteeg 1, te Gieten) een informatieavond over standplaatsen.  

Bent u erbij?

Meldt u zich dan vóór woensdag 25 januari 2023 aan voor de informatieavond via het e-mailadres gemeente@aaenhunze.nl onder vermelding van ‘Informatieavond standplaatsen’. Wilt u in de e-mail ook vermelden met hoeveel personen u komt? Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u wel vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze schriftelijk doorgeven door vóór 10 februari 2023 een e-mail te sturen naar gemeente@aaenhunze.nl.