Warmtevisie Aa en Hunze

Geen wijkaanpak, maar woningverbetering

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft ingestemd met de Warmtevisie. De Warmtevisie geeft richting aan het aardgasvrij maken van Aa en Hunze. De visie is tot stand gekomen met veel partijen, zoals woningcorporaties en netbeheerder Enexis en is afgestemd met energie-initiatieven, dorpsbelangen en inwoners. 

Elke gemeente in Nederland moet een warmtevisie hebben. Hierin staat welke alternatieven er zijn voor aardgas en welke oplossingen het meest voor de hand liggen per wijk.

Wethouder Co Lambert: “Aa en Hunze is een typische plattelandsgemeente. Er is hier geen industrie en daarom is er in onze gemeente nagenoeg geen restwarmte beschikbaar. In onze dunbevolkte gemeente gaan geen hele wijken tegelijk van het aardgas af. Voor de meeste woningen zal het alternatief een individuele oplossing zijn. Woningeigenaren moeten de komende jaren zelf de overstap naar een andere manier van koken en verwarmen regelen. Dit kan op logische momenten wanneer het hun past, zoals bij een verbouwing of verhuizing. We willen als gemeente dat in 2040 alle woningen zijn overgestapt en gaan ons daar samen met inwoners en ondernemers voor inzetten.”  

Alternatief

Het verwarmen van huizen op aardgas is niet langer duurzaam. Daarom is voor de warmtevisie onderzocht op welke alternatieven Aa en Hunze kan overstappen. Uit het onderzoek komt elektriciteit naar voren als het meest waarschijnlijke alternatief in bijna de hele gemeente. Daarvoor is het wel nodig dat woningen eerst goed geïsoleerd worden. Vandaar dat de nadruk in de plannen op isolatie ligt. In plaats van startwijken aan te wijzen, wil de gemeente Aa en Hunze alle dorpen en alle gebouw-eigenaren stimuleren om te gaan isoleren en bij vervanging van HR-ketels over te stappen op (hybride) warmtepompen of andere elektrische verwarming. Daarvoor is de komende jaren veel subsidie beschikbaar vanuit het Rijk. Door eerst in te zetten op isolatie en daarna stap voor stap andere maatregelen te nemen kunnen inwoners stapsgewijs, op momenten dat het hun past het huis verduurzamen. 

Uitvoering

Inwoners die willen verduurzamen hoeven natuurlijk niet te wachten, maar kunnen al aan de slag. Zo kunnen inwoners advies krijgen van energiecoaches en is er veel informatie over verduurzamen te vinden op www.drentsenergieloket.nl. Ook zijn er 6 lokale dorpsinitiatieven actief die bezig zijn met duurzaamheid in hun dorp. 

Dit jaar wordt de Warmtevisie concreet uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Deze plannen zullen samen met dorpen, ondernemers en energie-initiatieven worden gemaakt. Ook wil de gemeente coöperatieve aanpakken in dorpen ondersteunen en op een slimme manier projecten gaan combineren. Na vijf jaar wordt, op basis van ervaringen, nieuwe technieken en inzichten, een tweede Warmtevisie opgesteld. Zo groeien de lokale partijen in Aa en Hunze samen naar een aanpak die steeds beter werkt. 

De Warmtevisie wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 3 en 17 februari 2022.