Uit de Raad week 4 2022

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde

De raad heeft besloten om het bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde vast te stellen. Dit bestemmingsplan is bedoeld om scenario 1 uit de Toekomstvisie ’t Ruige Veld Rolde mogelijk te maken. Dit betekent o.a. dat het nachtverblijf vervalt. 

Lid Raad van Toezicht Stichting PrimAH

Binnen de Raad van Toezicht van de Stichting PrimAH is de zittingstermijn van een van de leden verstreken. De Raad heeft besloten Mevrouw K. Weening-Wedzinga te herbenoemen als lid van Raad van Toezicht Stichting PrimAH.