Openbare zitting centraal stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend dat er op
vrijdag 4 februari om 10.00 uur een openbare zitting is waarin een beslissing genomen wordt over:

•    De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
•    Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten ;
•    Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
•    De nummering van de geldig verklaarde lijsten en
•    De geldigheid van de lijstencombinaties

De zitting is digitaal te volgen.

De voorzitter,
Anno Wietze Hiemstra


Informatie bijwonen openbare zitting

U kunt de bijeenkomst van het centraal stembureau op 4 februari digitaal bekijken via de website van de gemeente. Dit kan door op 4 februari naar de onderstaande website te gaan waarop de bijeenkomst wordt uitgezonden:
https://aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl/

Mocht u niet enkel de bijeenkomst willen bekijken, maar wilt u ook inspreken tijdens de bijeenkomst, dan is het nodig dat u het programma Starleaf installeert op uw tablet of pc (een tablet werkt minder goed). Starleaf is een digitaal vergaderprogramma dat de gemeente hanteert voor al haar digitale vergaderingen en bijeenkomsten. U kunt de vergadering dan nog steeds zien, maar krijgt daarbij ook de mogelijkheid om digitaal in te spreken.

U kunt het programma installeren via onderstaande website:
https://support.starleaf.com/installing/starleaf-app/

Wij willen eventuele insprekers vragen om zich van tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeente Aa en Hunze. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar griffie@aaenhunze.nl. Wij kunnen u dan uitnodigen voor de digitale vergadering. U kunt in deze mail vermelden dat u wilt inspreken tijdens de bijeenkomst van het centraal stembureau, vermeldt hierbij ook uw telefoonnummer. De griffie zal u, nadat u Starleaf geïnstalleerd heeft, een digitale uitnodiging sturen om de bijeenkomst via Starleaf bij te wonen, zodat u kunt inspreken. Daarnaast kan de griffie u uiteraard ook helpen met de installatie van Starleaf, mocht dit niet lukken.