Nieuwe rijksregels voor windturbineparken

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Door die uitspraak kunnen de rijksregels voor windturbineparken in het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Om opnieuw rijksregels voor windturbineparken vast te kunnen stellen, moet het Rijk eerst een milieueffectrapport maken.

Omdat wij in onze gemeente ook een windpark hebben delen wij deze informatie.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Aan de hand van deze notitie wordt vervolgens het milieueffectrapport gemaakt. Dit wordt de basis voor de vast te stellen rijksregels voor windturbineparken. Hierbij worden ook onderzoeken naar de gezondheidsaspecten bij windturbines meegenomen.

Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen leest u alle informatie hierover. In de zienswijze kunt u bijvoorbeeld aangeven wat u mist als belangrijk aandachtspunt voor het milieueffectrapport. Ook kunt u mogelijke onjuistheden van de NRD vermelden en welke aandachtspunten u heeft voor het verdere proces.