Kwestie Hanebijtershoek Gieten komt tot oplossing

In het centrum van Gieten heeft zich jarenlang een conflict afgespeeld tussen twee ondernemers en de gemeente Aa en Hunze. Dit conflict ging over de realisatie en de openbaarheid van de ontsluitingsweg van de woningen aan de Hanebijtershoek. Complicerende factor hierbij was dat de gronden waarover deze weg loopt in het bezit zijn van de twee ondernemers.

Gronden overgenomen

Met behulp van mediation (bemiddeling door een onafhankelijke, derde partij) is het conflict nu opgelost: de gronden onder de ontsluitingsweg worden door de gemeente overgenomen. Hierdoor blijft een goede bereikbaarheid van de woningen aan de Hanebijtershoek gegarandeerd. Na overname is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. Inmiddels is door de gemeente en de betrokken ondernemers een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken over de overname van de weg. 

Meer begrip

Tijdens het mediatontraject hebben de partijen ieder hun kant van het verhaal uitgebreid toegelicht. Hierdoor is er over en weer meer begrip ontstaan. Partijen treffen geen enkele blaam. Door het komen tot bovengenoemde oplossing is de ontsluiting van de Hanebijtershoek gewaarborgd. De betrokkenen kunnen een punt zetten achter deze slepende kwestie.