Vergadering Nationaal Park Drentsche Aa

De eerstvolgende openbare ONLINE-vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op dinsdagavond 15 februari 2022 van 20:00 uur tot 22:00 uur

Om de vergadering online te kunnen volgen is aanmelding vooraf
noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op www.drentscheaa.nl 

Op de agenda staan onder andere: 
•    Jaarverslag 2021 Nationaal Park Drentsche Aa 
•    Stand van zaken lopende en nieuwe projecten 
•    Jaarverslag 2021 Nationale Parken Bureau
•    Diverse actuele ontwikkelingen zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof

Ook vindt u hier het vastgestelde Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa (2021 - 2030) in definitieve opmaak. 

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. U kunt zich hiervoor aanmelden voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. 

Voor informatie over het Drentsche Aa-gebied kunt u terecht op onze website www.drentscheaa.nl
Op onze website kunt u ook een gratis abonnement op de halfjaarlijkse nieuwsbrief “Doorstroom” van het Nationaal Park Drentsche Aa aanvragen en u ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.