Tips van Smokey : CO is een sluipmoordenaar

Stop CO-vergiftiging: Ventileer – controleer – alarmeer.

•    Zorg voor voldoende zuurstof in de woning.
•    Laat installaties, zoals cv-ketel, geisers en (gas)kachels tenminste 1x per 2 jaar controleren door een vakman.
•    Laat de schoorsteen voor het stookseizoen vegen. Bij intensief gebruik is het raadzaam dit twee keer per jaar te doen. 
•    Hang CO-melders op in de woning.
•    Kijk op de website www.co-wijzer.nl voor de beste plek voor CO-melders.
•    Kijk op de website www.co-wijzer.nl voor de symptomen van CO-vergiftiging en wat te doen bij een vermoeden van CO-vergiftiging