Kandidatenlijsten verkiezingen vastgesteld

De voorzitter van het Centraal Stembureau laat weten dat er geen beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Dit betekend dat de kandidatenlijsten onherroepelijk zijn vastgesteld.

de voorzitter,


Anno Wietze Hiemstra