Kandidaten en lijstnummering gemeenteraadsverkiezingen

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur heeft het centraal stembureau van de gemeente Aa en Hunze de kandidatenlijsten en lijstnummering vastgesteld.

Het hiervan opgemaakte proces verbaal is in te zien op onze website www.aaenhunze.nl/verkiezingen

Met ingang van 4 februari ligt het Proces-Verbaal van het onderzoek Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezingen ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het Proces-Verbaal is ook in te zien via www.aaenhunze.nl/verkiezingen.

Lijstnummering 

De nummering is op grond van het aantal stemmen bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing.
1) Gemeentebelangen Aa en Hunze
2) VVD
3) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
4) GroenLinks
5) D66
6) CDA