Gemeentelijke belastingen 2022

De meeste huishoudens in de gemeente ontvangen dit jaar in maart de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2022. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2022.

In voorgaande jaren ontving u de WOZ-beschikking/aanslag eind februari.  De beschikking ontvangt u dit jaar later dan dat u van ons gewend bent. Dit komt doordat de herwaardering nog niet was afgerond.

Op de website www.aaenhunze.nl/belastingen vindt u een volledig overzicht van de nieuwe belastingtarieven en uitgebreide informatie.