Informatieavonden over OmgevingsAdviesRaad Windmolens

In de omgeving van de dorpen Gieterveen, Nieuwediep, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond wordt een deel van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer gerealiseerd.

Dit heeft gevolgen voor de direct omwonenden. Omdat zij nog voor vele jaren “buren” zijn van het windpark is het goed om daarover afspraken te maken met de eigenaren van het windpark in een OmgevingsAdviesRaad.

De OmgevingsAdviesRaad gaat bestaan uit een vertegenwoordiging van de  stichting WindNEE, de verenigingen Dorpsbelangen en een nog op te richten ‘Bewonersplatform’.
Om de werking van een OmgevingsAdviesRaad toe te lichten wordt,  voor de omwonenden van het windpark, een viertal informatieavonden georganiseerd in de omliggende dorpen.
Alle omwonenden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze avonden. 

Voor een goede vertegenwoordiging van het gebied in de OmgevingsAdviesRaad worden omwonenden opgeroepen om zich aan te melden voor deelname aan het ‘Bewonersplatform’. 
Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden op de informatieavonden zelf óf bij de contactpersoon bij de gemeente: Peter van der Veen, via pvdveen@aaenhunze.nl (vóór 25 februari 2019).

Voor de dorpen worden vier afzonderlijke bewonersavonden georganiseerd. 

Nieuwediep                          

 • datum: 12 februari 2019. 
 • locatie: De Schalm, Nieuwediep 117
 • tijd: inloop 19:00 / aanvang 19:30                                  

Gieterveen                           

 • datum: 14 februari 2019.
 • locatie: Ous Hoes, Bonnerveen 7
 • tijd: inloop 19:00 / aanvang 19:30                                            

Gasselternijveenschemond                                                  

 • datum: 19 februari 2019. 
 • locatie: Dorpshuis, Noordzijde 153
 • tijd: inloop 19:00 / aanvang 19:30                                   

Gasselternijveen                                                                 

 • datum: 20 februari 2019
 • locatie: MFC de Spil, Ceresstraat 4  
 • tijd: inloop 19:00 / aanvang 19:30                                               

Voor het gesprek over de deelname door de eigen vereniging dorpsbelangen is het van belang dat inwoners aanwezig proberen te zijn bij de bijeenkomst in het eigen dorp.