Uit de raad 1 december 2022

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 1 december werden de volgende besluiten genomen:

Vaststelling bestemmingsplan Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen

De gemeenteraad heeft op 1 december 2022 het bestemmingsplan "Eexterveen, nieuwbouw OBS De Kameleon op sportveld te Eexterveen" vastgesteld. Het plan is om op het huidige sportveld een nieuw schoolgebouw voor OBS De Kameleon te realiseren, waarbij ook de toegang en parkeervoorziening van, aan en naar de Zandvoorterweg wordt verbeterd en uitgebreid.

Legesverordening

De Legesverordening 2023 inclusief de tarieventabel is vastgesteld. Dit is de wettelijke grondslag voor het heffen van belastingen en retributies door de gemeente. Dit zijn de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelastin,  forensenbelasting,  afvalstoffenheffing, rioolheffing en overige leges.