Raadslid in Beeld: Jannie Schonewille

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. Deze week: Jannie Schonewille (GroenLinks).

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik ben altijd maatschappelijk actief geweest. Onder andere als voorzitter dorpsbelangen en binnen de glasvezelcoöperatie Oostermoer Verbindt. Daar komt mijn belangstelling voor lokale politiek vandaan. De vorige raadsperiode was ik Commissielid, deze periode heb ik me verkiesbaar gesteld als raadslid. Ik vind het belangrijk dat mensen zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving waar ze wonen en voor de mensen om hen heen. Juist de gemeenteraad is heel belangrijk om dat te stimuleren en ervoor te zorgen dat mensen gehoord worden. Dat is een belangrijke motivatie voor mij om raadslid te zijn. 

Welke politieke onderwerpen interesseren u het meest en waarom?

Alles wat met leefbaarheid, samenleven en gelijke kansen te maken heeft. Ik vind het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen en dat is op dit moment best een probleem met de hoge energieprijzen en de hoge inflatie. Het zijn zware tijden voor mensen met een laag inkomen, voor mensen in slecht geïsoleerde huizen, met een slechte gezondheid, met minder kansen op de arbeidsmarkt en vaak gaan deze dingen samen. Een gemeente kan wat dat betreft veel doen en betekenen. 
Verder natuurlijk alles wat te maken heeft met duurzaamheid en klimaat, ik ben niet voor niks GroenLinkser. De gemeente kan daar heel veel in doen door allerlei zaken te stimuleren. Zonnepanelen op daken, energiecoöperaties, aandacht voor biodiversiteit, noem maar op.

Wat betekent deze plek voor u?

Ik sta hier voor het dorpshuis in Eexterzandvoort, een klein dorp met zo’n 55 huizen, maar wel met heel veel activiteiten. Zo’n dorpshuis is een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners. In de 35 jaar dat we hier wonen heb ik heel wat tijd hier doorgebracht. Met allerlei vergaderingen, met toneel, we hebben hier zelfs nog een peuterspeelzaal gehad. Yoga niet te vergeten. Nu nog zijn er allerlei verenigingen en inloopactiviteiten als tafeltennis en een koffiemorgen. Het is echt een dorpshuis voor de inwoners, die het ook zelf in stand houden en beheren. Best een klus voor zo’n klein dorp, maar tot nu toe slagen we er prima in. 

Wat is een leuk feitje over uzelf dat een beeld geeft van wie u bent? 

Al jarenlang ben ik actief bij de toneelvereniging Zandvoort in het dorp. Eerst als speler, de laatste drie jaar als regisseur. Ik vind het geweldig om met elkaar een stuk in te studeren en daarmee twee avonden een vol dorpshuis met (oud)dorpsgenoten te vermaken. Ieder jaar weer een kik. Afgelopen jaar mocht ik meedoen met de etstoel in Anloo en dat is als toneelspeler echt een eer. En ik fiets heel graag; regelmatig een rondje door de omgeving, waarbij café in Spijkerboor vaak een tussenstop is. Ook de vakanties gaan op de fiets.

Wat hoopt u nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Ik zie dat steeds meer inwoners afhaken omdat ze zich niet gehoord voelen. Ze hebben geen vertrouwen meer in elkaar, niet in de politiek en in de overheid en ook niet in de gemeente. Ik wil er mijn best voor doen, dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun omgeving en de gemeente. Ook de gemeente moet daarin stappen maken. We moeten meer naar de mensen toe, bereikbaar zijn en signalen goed oppikken. Daar wil ik me voor inzetten!
Een tweede belangrijk punt waar ik op ga letten is dat bij alles wat er besloten wordt in de raad gekeken wordt wat dat betekent voor mensen met een laag inkomen. 

jannie