Vervangen duiker Anderen

Aan de rand van de weg onder de Holtstukken door, evenwijdig aan de Gasterenseweg in Anderen, is een duiker kapot. Hierdoor is een fors gat ontstaan. Ook een deel van het asfalt is hier verzakt. De weg is hier met lint afgezet.

Werkzaamheden

Een aannemer heeft opdracht gekregen om de duiker te vervangen. Daarvoor moet een sleuf in het asfalt tussen twee watergangen aan de Holtstukken verwijderd worden. Na afloop wordt de sleuf met klinkers verhard. Deze werkzaamheden worden in 1 dag uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zullen de achterliggende landbouwpercelen niet bereikbaar zijn. 

Omdat de duikerbuizen nog besteld moeten worden is nog niet duidelijk wanneer uitvoering plaats vindt.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Barnier van team buitendienst via het algemene telefoonnummer van het gemeentehuis 14 0592.