Gemeente Aa en Hunze voornemens toekennen subsidie €500.000 realisatie dorpshub Grolloo

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorgenomen positief besluit genomen op een aanvraag voor onder andere de realisatie van een ‘dorpshub’ in Grolloo.

Vanuit het dorp is namens meerdere organisaties een subsidieaanvraag ingediend voor de dorpsplannen aan De Pol. Het plan omvat de aanpassing van dorpshuis het Markehuis, de bouw van woonzorgappartementen en de aanpak van parkeerproblematiek en verkeersveiligheid. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een incidentele subsidie van €500.000,- beschikbaar te stellen voor het plan, in september wordt dit besproken in de gemeenteraad. De toekenning is onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2022 door de raad in november 2021.

Wethouder Henk Heijerman: “Namens het college wil ik mijn waardering uitspreken voor de plannen van deze initiatiefnemers uit Grolloo. Het concept van de dorpshub en de combinatie met de te bouwen woonzorgappartementen voor inwoners uit Grolloo spreekt ons erg aan. Het is een interessante ontwikkeling die we graag blijven volgen en ondersteunen”.   

Dorpshuis wordt hub

De subsidie van de gemeente is specifiek bedoeld voor functionele aanpassingen van het dorpshuis. Het dorpshuis wordt een ‘hub’ – een plek waar voorzieningen naar de inwoners toekomen. De overige gelden van de investering worden gefinancierd door middel van cofinanciering. De totale investering bedraagt €1.712.100,-.  

Integraal plan

De gemeente waardeert de integrale planvorming en inzet van de initiatiefnemers. Stichting het Markehuis, Grolloo zorgt, OBS De Drift en Camping de Berenkuil hebben een gezamenlijk plan opgesteld om De Pol aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken. De bouw van woonzorgappartementen op De Pol 6 voor inwoners uit Grolloo met het gebruik van het dorpshuis als centrale ontmoetingsplek wordt gezien als een mooie en al jarenlang gewenste toevoeging voor het dorp Grolloo.