Open inschrijving tijdelijke pop up kiosk Gasselterveld seizoen 2022

Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe werken samen aan de Gebiedsontwikkeling Gasselterveld.

Het doel van deze gebiedsontwikkeling is om de kosten van het beheer te dekken, bewoners een prettige recreatieomgeving te bieden en toeristische ondernemers en daarmee de regionale economie te stimuleren. Meer informatie over deze gebiedsontwikkeling vindt u op  Ontwikkelingen Gasselterveld - Gemeente Aa en Hunze.

Het afgelopen jaar zijn er veel vragen binnengekomen van ondernemers om op het strand bij de plas een tijdelijke pop up kiosk te mogen exploiteren. Om iedereen hiervoor in 2022 een gelijke kans te bieden is besloten de selectie uit verschillende aanvragers via een open inschrijving te doen. 

Om een goede afweging te kunnen maken vragen wij u om een formulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen per e-mail h.poelman@staatsbosbeheer.nl. Hierop kunt u uw eventuele plannen en interesse invullen. Graag ontvangen wij het formulier uiterlijk vrijdag 29 april ingevuld retour via mailadres h.poelman@staatsbosbeheer.nl.
Invulling van pop-up voor seizoen 2022 geeft geen garanties voor een structurele exploitatie.

Uiterlijk 5 mei maakt Staatsbosbeheer een selectie uit de inschrijvingen, op basis van de mate waarin de inschrijving bijdraagt aan de hiervoor genoemde doelen van de gebiedsontwikkeling. Daarna start vervolgens het aanvragen van een standplaatsvergunning bij de gemeente Aa en Hunze. Hiervoor is de aanvrager zelf verantwoordelijk. Mede afhankelijk van eventuele bezwaren, kan dan in de maanden juni, juli en augustus 2022 een pop up kiosk worden geëxploiteerd bij het Gasselterveld.