Ondersteuning voor culturele verenigingen in financiële nood

Na twee jaar coronamaatregelen zijn we blij dat de activiteiten van de culturele verenigingen in onze gemeente weer opgepakt kunnen worden.

Helaas heeft een aantal verenigingen door de coronamaatregelen veel inkomsten gemist, terwijl de uitgaven wel door zijn gegaan. Het gevolg is dat zij flink ingeteerd hebben op hun reserves. Met als risico dat de eens financieel gezonde vereniging wordt bedreigd in haar voortbestaan.

Compensatieregeling 

Voor amateurverenigingen in de culturele sector die in financiële nood verkeren, stelt de gemeente Aa en Hunze een compensatieregeling beschikbaar. De regeling is bedoeld om deze verenigingen eenmalig financieel te ondersteunen als zij door de coronamaatregelen drastisch op hun financiële reserves ingeteerd hebben. Wanneer er aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, kan de reserve door de gemeente aangevuld worden met een maximum bedrag van € 2.500,-. De gemeente kijkt dan naar de financiële positie van de vereniging voor de coronamaatregelen (2019) en de huidige financiële positie (2022).

Meer informatie over aanvragen compensatie

Een verzoek om compensatie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op de website van de gemeente www.aaenhunze.nl/ondersteuningvereniging. Hier kunt u ook de voorwaarden lezen die gelden om in aanmerking te komen voor compensatie. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de culturele verenigingen financieel weer gezond zijn zodat ze hun activiteiten voort kunnen zetten.