Gemeente breidt maaien voor een betere biodiversiteit in 2022 niet verder uit

In 2021 is de gemeente gestart met het minder maaien van bermen en gazons binnen de bebouwde kom. Dit doet ze om de biodiversiteit te bevorderen.

Evaluatie

Het maaibeleid werd begin 2022 geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat een verandering doorvoeren tijd kost en zowel inwoners als uitvoerders moeten wennen aan het maaibeleid. Een duidelijke uitleg over het maaibeleid helpt in het begrijpen waarom de veranderingen nodig zijn. Elke verandering is voor veel mensen wennen en elke verandering heeft tijd nodig: zowel voor inwoners als voor de uitvoerders. In 2022 worden de locaties waar minder gemaaid wordt dan ook nog niet verder uitgebreid ten opzichte van 2021, tenzij het een inwonersinitiatief betreft met draagvlak onder de aanwonenden.

De locaties

Voor de keuze van de locaties, waar minder gemaaid wordt, is gekeken naar de aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van het gazon, de beschikbare ruimte en de aangrenzende beplanting. Zo krijgen natuurlijke vijanden van de vijanden van de eikenprocessierups een kans. Ook locaties met brede bermen en grenzend aan singels en houtwallen komen in aanmerking voor het minder maaien. Speelveldjes, zichtlocaties en locaties waar de opraapwagen niet kan komen, worden regulier gemaaid. Het gras wordt één of twee keer per seizoen gemaaid. Op andere locaties wordt gefaseerd of eens in de maand gemaaid. Bij gefaseerd maaien blijft steeds een ander deel van het gras staan. Het maaisel wordt met een hark en opraapwagen van het gras gehaald. Door het maaisel af te voeren verschralen de bermen en gazons waardoor bloemen meer kans krijgen. 

Inzet op biodiversiteit

Dat de gemeente de werkwijze heeft veranderd en delen minder maait levert geen besparing in de kosten op. Door minder te maaien krijgen bloemen in de bermen en gazons meer kans. Zo ontstaat er meer variatie, daar profiteren vlinders, bijen, hommels en insecten van. Het maaibeleid staat in het teken van het helpen van de natuur, niet om kosten te besparen.

U kunt helpen! 

Misschien vindt u de niet gemaaide berm langs uw perceel er slordig uitzien en zou u het liefst de maaimachine erover willen laten gaan. Wij vragen u om dit niet te doen. U krijgt daar (op termijn) een kleurrijke berm voor terug én u helpt de insecten.  Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte en zal in de zomer minder snel dor en geel worden. Mos heeft minder kans als het gras langer is. Heeft u een braakliggend stuk grond op uw erf, akker of in uw tuin? Fleur het op met een inheems bloemenmengsel. Goed voor de insecten, goed voor de biodiversiteit en dus ook goed voor u.