Frisse start subsidie voor vrijwilligersorganisaties nu aan te vragen

Organiseert u dit jaar een sociaal culturele activiteit voor inwoners, leden of vrijwilligers? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Per activiteit is maximaal € 350 beschikbaar. Iedere organisatie mag eenmalig een aanvraag indienen. 

De Provincie Drenthe heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Voor Aa en Hunze is  € 50.000 beschikbaar. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen activiteiten organiseren die de sociale cohesie binnen de organisatie en het dorp kan versterken.

Het aanvraagformulier vindt u op www.aaenhunze.nl/frissestart