Extra aandacht voor werven vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten en dorpen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd.

Vrijwilligerswerk onder druk door coronamaatregelen

Twee jaar coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat een groot aantal vrijwilligers (tijdelijk) is gestopt met vrijwilligerswerk. Een tekort aan vrijwilligers kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in onze gemeente. 

Campagne

Om de vele verenigingen en stichtingen te ondersteunen heeft de gemeente Aa en Hunze extra budget beschikbaar gesteld aan het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Met dit extra budget gaat het VIP een gemeente brede campagne opzetten waarmee inwoners geënthousiasmeerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Deze campagne wordt aangevuld met een aanbod voor verenigingen voor het vinden en binden van vrijwilligers. Verenigingen worden door het VIP en via de Schakel geïnformeerd over dit extra aanbod.