Cultuur verbindt

Gemeente Aa en Hunze stemt in met concept cultuurnota 2022-2025

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft ingestemd met het concept van de cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’. De nieuwe cultuurnota bouwt voort op de oude cultuurnota met toevoeging van nieuwe accenten. Deze nieuwe accenten zijn met name door het culturele veld zelf aangedragen. Ook stelt het college € 34.750,- subsidie beschikbaar voor 8 verschillende (culturele) evenementen in 2022.

Tijdens drie bijeenkomsten in september 2021 hebben 30 culturele verenigingen en organisaties meegedacht over de toekomst van de cultuursector in Aa en Hunze en de nieuwe cultuurnota. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers gesproken over hoe het nu met de verenigingen gaat, wat de grootste uitdagingen zijn voor de cultuur(historische) sector, of ze onderwerpen in de cultuurnota misten en welk rol ze hierbij van de gemeente verwachten.

Vervolg

Voor het vervolgtraject van de cultuurnota hebben het culturele veld en inwoners nog verschillende mogelijkheden om wensen, aandachtspunten en kanttekeningen kenbaar te maken.
Op 15 september wordt tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over de cultuurnota. 

Culturele evenementen worden weer opgestart

De afgelopen twee jaar konden veel culturele evenementen niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Nu deze maatregelen niet meer gelden, worden evenementen weer opgestart. Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om dit jaar € 34.750,- aan subsidie beschikbaar te stellen voor 8 verschillende (culturele) evenementen die in 2022 in Aa en Hunze plaats gaan vinden. Het FestiValderAa, het Vocaal Festival, Beeldschoon Rolde, Grolloo Flute Sessions, TT wandeltocht, Keerpunt Bluesfestival, Pedaal Vocaal en het openluchttheater de Speulkoel in Anloo ontvangen dit jaar een subsidie. 

Inwoners en bezoekers aan de gemeente kunnen vanaf april tot en met september genieten van een divers cultureel aanbod verspreid over Aa en Hunze.