Afscheid leden Adviesraad Sociaal Domein

Eindelijk was er, na alle coronabeperkingen, gelegenheid om op een feestelijke manier afscheid te nemen van een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze leden hebben in de afgelopen twee jaar hun taken neergelegd. Het gaat om Hilco IJtsma, Roelof Meinders, Jan Woudstra, Jolanda Aardema, Richard Kieviet, Marieke Muntjewerff, Margreet Oosting en Henny van der Maas. Helaas kon niet iedereen op 14 april bij het afscheid in ’t Klein Genoegen in Eexterveen aanwezig zijn. 

Het college van de gemeente Aa en Hunze heeft alle leden die afscheid hebben genomen bedankt voor hun bijdrage en inzet voor de ASD. Mede dankzij hun betrokkenheid heeft het college waardevolle adviezen ontvangen. 

Inmiddels zijn er weer nieuwe leden aangeschoven die vol enthousiasme verder gaan met het werk. 
De huidige samenstelling van de Adviesraad is opgenomen op de gemeentelijke website: www.aaenhunze.nl/adviesraad 

De ASD kijkt met een goed gevoel terug en met vertrouwen vooruit!
De Adviesraad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij gemeentelijk beleid op het sociaal domein (o.a. wonen, zorg, welzijn, jeugd, werk, inkomen) vanuit het inwonersperspectief.

 

foto adviesraad