4 mei herdenkingen Aa en Hunze

Lees hier alles over de Nationale Herdenking 4 mei 2022

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In verband hiermee verzoek ik u op deze dag van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) de Nederlandse vlag halfstok te hangen. De winkeliers wil ik verzoeken gedurende deze periode de buitenverlichting, zoals neon- en lichtbakken, uit te laten.

Van 20.00 tot 20.02 uur zal een volkomen stilte in acht worden genomen. 

Ik wil u vragen aan de herdenkingen, zoals die gehouden worden in de onderstaande plaatsen, deel te nemen.

Burgemeester van de gemeente Aa en Hunze,
De heer A.W. Hiemstra

 

Herdenkingen in Aa en Hunze

Dit jaar zal in een vijftal plaatsen binnen onze gemeente een herdenking worden gehouden, te weten:

Anloo 
Deze herdenking vindt eerder op de avond plaats dan de overige herdenkingen. Belangstellenden worden verzocht om 18.30 uur te verzamelen bij het kruispunt van zandwegen in het Evertsbos. 
Zij worden opgevangen door leden van het Oranje Comité. Vandaar zal om 18.45 uur een stille tocht worden gelopen naar het oorlogsmonument, opgericht bij het onderduikershol. 
Daar volgt een kort welkomstwoord door mevrouw Buikema en een korte toespraak door raadslid Kiena ten Brink. Indien er behoefte is, is er gelegenheid voor nabestaanden en/of anderen om kort wat te zeggen. De taptoe zal worden verzorgd door trompettist de heer Enting. Vervolgens zal een stilte van 2 minuten in acht worden genomen. Daarna volgt de bloemlegging door achtereenvolgens raadslid Kiena ten Brink namens het gemeentebestuur, nabestaanden, Oranje Comité, scholen en anderen. Twee leerlingen van OBS Anloo zullen een gedicht voordragen. Als afsluiting wordt het Wilhelmus door leerlingen OBS Anloo o.l.v. de heer Enting gezongen.

Eext  
Om 19.15 uur wordt  in de Nederlandse Hervormde Kerk een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Openingswoord wordt gehouden door R. Bruining, vervolgens zullen leerlingen van OBS Prins Willem Alexander gedichten voordragen, waarna wethouder Henk Heijerman een toespraak houdt namens het gemeentebestuur. Tussendoor zal Muziekvereniging Togido verschillende stukken Koraalmuziek ten gehore brengen. Door de aanwezigen zal tenslotte het Wilhelmus, onder leiding van Togido, gezongen worden. Na de plechtigheid in de kerk zal vanaf 19.50 uur de kerkklok luiden en kan een ieder vanaf de kerk in een stille tocht naar het gedenkmonument lopen. De stoet wordt voorafgegaan door een trommelslager. Voor het monument stellen de deelnemers zich op in een halve cirkel. Nadat de kerkklok 20.00 uur heeft geslagen, wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Hierna slaat de klok één keer en zal de bloemlegging zogenaamd worden ‘aangeblazen’. Door het 4 mei comité wordt afgekondigd wie de bloemen gaan leggen. Het eerste bloemstuk wordt door wethouder Henk Heijerman namens het gemeentebestuur neergelegd en vervolgens is er voor iedereen de gelegenheid om hetzelfde te doen. Daarna volgt het zogenaamde ‘afblazen’ van de bloemlegging en daarmee is de herdenking ten einde. Na de plechtigheid bij het monument is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in Dorpshuis Homan, waarvoor ieder van harte wordt uitgenodigd.

Gasselternijveen
De PKN-kerk is als ‘open gebouw’ voor een ieder toegankelijk vanaf 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur begint de plechtigheid met lied gezongen door Lieke Stol, na het woord van welkom wordt een gedicht voorgedragen door een leerling van OBS J. Emmens en CDS ’t Kompas. Hierna zal een toespraak volgen door burgemeester Anno Wietze Hiemstra waarna de leerlingen van OBS J. Emmens en CDS ’t Kompas een lied zullen zingen. Om ongeveer 19.25 uur is het vertrek van de stille tocht naar het monument aan de Oosterstraat, waar de Harmonie gepaste muziek speelt tot de aankomst van de stille tocht. Bij het monument is gelegenheid tot het leggen van bloemen door het publiek, de kerkelijke gemeenten Gasselte en Gasselternijveen, leerlingen van de basisscholen te Gasselternijveen in het kader van “Adopteer een Monument en burgemeester Hiemstra namens het gemeentebestuur. Een leerling van OBS J. Emmens draagt een gedicht voor en burgemeester Anno Wietze Hiemstra zal nog een korte toespraak houden. Vervolgens wordt “The Last Post” gespeeld, waarna 2 minuten stilte in acht zal worden genomen. Als afsluiting van de herdenking wordt door de Harmonie het Wilhelmus gespeeld, dat meegezongen kan worden door het publiek. Belangstellenden zijn zowel welkom in de kerk als bij het monument, maar uiteraard ook voor deelname aan de stille tocht.

Gieten
Om 18.45 uur begint een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. In de dorpskerk zullen tekeningen worden opgehangen van leerlingen van groep 7/8 van Samenwerkingsschool Oostermoer uit Gieterveen. Naast orgelspel door de heer Timmer is er een toespraak door lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Henk Nijboer. Er zullen gedichten worden voorgedragen door kinderen van groep 7/8 van OBS Gieten. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Iris Bom en Henk de Ruiter. Om ongeveer 19.30 uur begint de stille tocht naar de begraafplaats. Onderweg is er gelegenheid om bij het herdenkingsmonument op de Brink bloemen neer te leggen ter gedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit de eigen gemeente. Op de begraafplaats bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanning zullen alle oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook hier is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Op de begraafplaats zal een korte toespraak worden gehouden door raadslid Marie-Claire Neesen namens het gemeentebestuur. Verder worden er gedichten voorgedragen door mevrouw Jantje Moek-Rutgers. Om 20.00 uur zal er twee minuten stilte in acht worden genomen. Dit wordt voorafgegaan door het spelen van het ‘signaal de Taptoe’ en wordt afgesloten door een trompetsignaal van trompettist de heer Carsten-Jan Ligtenbarg. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen en/of voor deelname aan de stille tocht. De herdenkingsdienst in de kerk wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (zoek op 'Gieten')

Grolloo 
Om 19.15 uur start de stille tocht, vooraf gegaan door een trommelslager, vanaf de Meerkampsweg.
Rond 19.25 uur is de aankomst bij de ‘Vredesboom’ waar de voorzitter iedereen welkom heet.
Hierna volgt een toespraak namens de Protestantse gemeente en raadslid Bertus Reinders namens het gemeentebestuur. Daarnaast werken muziekvereniging Crescendo, zangvereniging Vriendenkring en schoolkinderen van OBS de Drift mee aan het programma. Om 20.00 uur zal er twee minuten stilte in acht worden genomen waarna Crescendo en Vriendenkring het Wilhelmus inzetten. Hierna volgt de bloemlegging. Na afloop is er koffie, thee, fris voor belangstellenden.

Rolde 
Belangstellenden worden verzocht om 19.20 uur aanwezig te zijn bij de molen aan de Grote Brink in Rolde, waarna om 19.30 uur de stille tocht vertrekt naar het monument aan de Kerkbrink onder het luiden van de kerkklokken. Raadslid Arie Fonk zal in deze stille tocht, voorafgegaan door een tromspeler, meelopen. Om 19.40 uur aankomst stille tocht bij Kerkbrink, waar het Klein Orkest koralen zal spelen. Daarna volgt een welkomstwoord door de heer Tahalele. Vanaf 19.45 uur zullen leerlingen van de Jan Thiesschool bij het monument herdenkingsgedichten voordragen. Er zal een korte toespraak volgen. Het Taptoesignaal wordt gespeeld waarna om 20.00 uur een stilte van 2 minuten in acht wordt genomen. Daarna zal het Klein Orkest het Wilhelmus spelen waarbij gelijktijdig de Nationale en de Roldervlag zullen worden gehesen. Vervolgens worden er bij het monument bloemstukken gelegd door raadslid Arie Fonk namens het gemeentebestuur, leerlingen van de Jan Thiesschool uit Rolde en anderen. Tijdens de bloemlegging zal het Klein Orkest een aantal koralen spelen. Na afloop van deze plechtigheid wordt er vanaf 20.20 uur voor belangstellenden koffie/thee geserveerd in de Jacobuskerk.

 

Vrijheid in Verbondenheid

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht. En getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan – persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn, hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gevraagd om de jaarthematekst van 2022 te schrijven. Eerder schreef zij het prikkelende Vrijheid: een woelige geschiedenis, over vijfentwintig eeuwen vrijheidsbegrip. De recente geschiedenis van de term ‘vrijheid’ neemt ze nu als uitgangspunt om te onderzoeken hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar verhouden, 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. www.4en5mei.nl