Nieuws april 2022

 • Twee Koninklijke onderscheidingen in Aa en Hunze

  25 april 2022

  Hendrik van den Brink uit Gasselte en Gerrit Meijers uit Annerveenschekanaal zijn Koninklijk onderscheiden. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden opgespeld door burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

 • Eerste stappen realisatie wandelnetwerk in Aa en Hunze gezet

  22 april 2022

  De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het concept wandelnetwerk in de gemeente Aa & Hunze. Als eerste stap zijn de verenigingen van dorpsbelangen door het recreatieschap Drenthe benaderd voor een inventarisatie van lokale ommetjes en andere mooie wandelingen in de omgeving.

 • 4 mei herdenkingen Aa en Hunze

  06 mei 2022

  Lees hier alles over de Nationale Herdenking 4 mei 2022

 • Subsidie Frisse Doorstart na Corona op

  22 april 2022

  De subsidie Frisse Doorstart na Corona is drie weken na openstelling op. “We hadden niet verwacht dat de subsidiepot zo snel leeg zou zijn”, aldus wethouder Co Lambert.

 • Afscheid leden Adviesraad Sociaal Domein

  22 april 2022

  Eindelijk was er, na alle coronabeperkingen, gelegenheid om op een feestelijke manier afscheid te nemen van een aantal leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • Uit de Raad 21 april

  22 april 2022

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

 • Gemeente breidt maaien voor een betere biodiversiteit in 2022 niet verder uit

  22 april 2022

  In 2021 is de gemeente gestart met het minder maaien van bermen en gazons binnen de bebouwde kom. Dit doet ze om de biodiversiteit te bevorderen.

 • Update nieuw gebouw verenigingen Gieten

  22 april 2022

  Naar aanleiding van de update in de Schakel van 23 maart 2022 over een nieuwe accommodatie in Gieten is vernamen wij dat er verwarring is ontstaan. In dit bericht willen we graag wat duidelijkheid scheppen.

 • Postcodegebied compensatieregeling waardedaling mogelijk uitgebreid

  21 april 2022

  Eerder vandaag publiceerde het Instituut voor Mijnbouwschade (IMG) een onderzoek op haar website over de waardedalingsregeling. Vorig jaar werd al aangekondigd dat de huidige regeling geactualiseerd zou worden. Begin juni moet hier nog besluitvorming over plaatsvinden en het is de bedoeling dat na de zomer de regeling in werking treedt. Voor Aa en Hunze betekent het een uitbreiding met twee postcodes.

 • Voorverkoop zwemabonnement 2022

  21 april 2022

  Gemeentelijke openluchtzwembaden De Borghoorns Annen en Zwanemeer Gieten

 • Gemeente houdt extra inzamelingsactie voor Oekraïense vluchtelingen

  28 april 2022

  Er is in de afgelopen weken veel werk verzet op onze opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Papenvoort. Tijdens een eerste inzamelingsactie zijn veel spullen ingebracht en hiermee hebben we twee van de zes gebouwen volledig kunnen inrichten.

 • Cultuur verbindt

  21 april 2022

  Gemeente Aa en Hunze stemt in met concept cultuurnota 2022-2025

 • Open inschrijving tijdelijke pop up kiosk Gasselterveld seizoen 2022

  19 april 2022

  Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe werken samen aan de Gebiedsontwikkeling Gasselterveld.

 • Textiel

  19 april 2022

  De wereldbevolking consumeert op dit moment jaarlijks gemiddeld 60% meer kleding dan 15 jaar geleden en het onjuist weggooien/niet hergebruiken hiervan heeft nadelige gevolgen voor het milieu.

 • Ondersteuning voor culturele verenigingen in financiële nood

  19 april 2022

  Na twee jaar coronamaatregelen zijn we blij dat de activiteiten van de culturele verenigingen in onze gemeente weer opgepakt kunnen worden.

 • Extra aandacht voor werven vrijwilligers

  19 april 2022

  Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten en dorpen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd.

 • Doortrappen Drenthe vraagt aandacht voor fietshelm

  14 april 2022

  Drents fietsseizoen vol activiteiten voor senioren van start

 • Concept cultuurnota 2022 – 2025 gereed

  13 april 2022

  Op 12 april jl. heeft het college ingestemd met het concept van de cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’.

 • Handige tips om veilig te blijven fietsen?

  11 april 2022

  Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen

 • Oproep aan kunstenaars in de gemeente Aa en Hunze

  11 april 2022

  Houdt u zich op amateur of professioneel niveau bezig met beeldende kunst, bent u woonachtig in de gemeente Aa en Hunze en vindt u het leuk om voor een jaar een aantal van uw werken uit te lenen aan de gemeente? Dan kunt u zich tot uiterlijk 29 april a.s. aanmelden voor de kunstuitleen. De kunstuitleen wordt dit jaar gehouden op vrijdag 20 mei.

 • Ruim hondenpoep op

  11 april 2022

  Helaas ontvangen wij vaak klachten van inwoners over hondenpoep op grasveldjes, trottoirs en kinderspeelplaatsen.

 • Openbare vergadering Overlegorgaan Drentsche Aa

  11 april 2022

  De eerstvolgende openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa
  wordt gehouden op

  Woensdagavond 20 april 2022 van 20:00 uur tot 22:00 uur
  in CR De Drentsche Aa, Ruiterweg 2 in Schipborg

 • Compensatie hoge energiekosten

  11 april 2022

  Iedereen heeft te maken met de hoge energiekosten. Zeker als u al een kleine beurs heeft hakt dit er flink in. Inwoners kunnen daarom via het Werkplein Drentsche Aa (WPDA) een eenmalige energietoeslag ontvangen.

 • De Hondsrug blijft UNESCO Global Geopark

  11 april 2022

  Hondsrugpad Wandelroute van het jaar 2022

 • Frisse start subsidie voor vrijwilligersorganisaties nu aan te vragen

  11 april 2022

  Organiseert u dit jaar een sociaal culturele activiteit voor inwoners, leden of vrijwilligers? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

 • Eerste deelauto voor Gasselte en Kostvlies

  11 april 2022

  Zaterdag 9 april heeft wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze de eerste deelauto voor Gasselte en Kostvlies onthuld. Hij deed dit tijdens de Energie Informatiemarkt die in Gasselte werd gehouden. Het deelautoproject heeft de naam Crowdcar meegekregen. Daarmee zetten Gasselte en Kostvlies weer een stap in de verduurzaming.

 • Paasvuren 2022

  08 april 2022

  Op Eerste en Tweede Paasdag 2022 zijn er verschillende Paasvuren in de gemeente Aa en Hunze. De volgende locaties hebben een ontheffing van het stookverbod.

 • Gemeente Aa en Hunze en kostenverhaal bij private ruimtelijke initiatieven

  04 april 2022

  De gemeente Aa en Hunze is op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening en ook straks bij de nieuwe Omgevingswet (waarschijnlijk per 1 januari 2023) verplicht tot kostenverhaal bij private ruimtelijke initiatieven. Een kostenverhaal is van toepassing wanneer er sprake is van een bouwplan waarvoor een ruimtelijke procedure is vereist.

 • De afvalwijzer App

  04 april 2022

  Als gemeente zetten wij ons in voor een duurzame leefomgeving, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat huishoudens hun afval zo goed mogelijk scheiden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat wij de afvalinzameling zo goed mogelijk organiseren en u als bewoner hierover optimaal informeren. Wij merken nog steeds dat veel inwoners vragen hebben over bijvoorbeeld de ophaaldagen van het afval.

 • Gemeenteraad geïnstalleerd

  04 april 2022

  De gemeenteraad 2022-2026 is woensdag 30 maart geïnstalleerd in de Raadzaal van het gemeentehuis in Gieten.