onderzoeksrapport Verantwoord(ing) geven. Een onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de inhoud en uitvoering van het subsidiebeleid

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

onderzoeksrapport Verantwoord(ing) geven. Een onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de inhoud en uitvoering van het subsidiebeleid 08 augustus 2014, pdf, 1MB