Pascal van Corbach

Pascal van Corbach, raadsgriffier.

Pascal van Corbach

Contactgegevens

Hoofdstraat 107
9944 AD  NIEUWOLDA

tel. (06) 33 05 44 97

e-mail: pvcorbach@aaenhunze.nl

Nevenfuncties

  • Lid van het Wadledenberaad van de Waddenvereniging
  • Voorzitter Stichting Nieuwolda