Gemeenteraad

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Verkiezingen 2019

20 maart, Provinciale Staten, Waterschappen
23 mei, Europees Parlement

Eurpees Parlement

Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  • Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat: men op de dag van de kandidaatstelling officieel volgens de BRP (basisregistratie personen) in Nederland woont.
  • men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier.
  • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

De formulieren (Y-32) voor registratie zijn bij de gemeente verkrijgbaar en het verzoekschrift moet voor 9 april ingediend zijn.

Model Y 32. Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf,95 KB)