Financiën

Begroting, beleidsplan, najaarsnota en jaarrekening.

Begroting

  • Begroting 2020
  • Begroting 2019 (pdf, 7 MB)
    De raad heeft ingestemd met bijna alle voorstellen van het college (o.a.investeringen in Toekomst vakantieparken, invoering Omgevingswet/Planning & Control, energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening). De raad heeft enkele wensen niet omarmd (de zogenaamde amendementen). Dit betreft de welkomstborden bij de toegangswegen van onze gemeente, het chippen van de afvalcontainers en de themajaren. Daarnaast zijn diverse moties aangenomen. Deze moties hebben allen betrekking op het sociaal domein. Het gaat over de betaalbaarheid van de jeugdzorg (de raad wil graag inzicht in het budget en eventuele tekorten/overschotten), over de zogenaamde Klijnsmagelden (middelen bedoeld om armoede tegen te gaan) en de uitvoering van het VN verdrag voor mensen met handicap (oplossen van knelpunten in openbare ruimten voor mensen met een handicap).
  • Begroting 2018 (pdf, 7 MB)
  • Begroting 2017 (pdf, 7 MB)
  • Begroting 2016 (pdf, 6,1 MB)
  • Begroting 2015 (pdf, 5,3 MB)
  • Begroting 2014 (pdf, 8,7 MB)

Beleidsplan

Najaarsnota

Jaarrekening