Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Financiën

Begroting, beleidsplan, najaarsnota en jaarrekening.

Begroting

 • Begroting 2020
 • Begroting 2019 (pdf, 7 MB)
  De raad heeft ingestemd met bijna alle voorstellen van het college (o.a.investeringen in Toekomst vakantieparken, invoering Omgevingswet/Planning & Control, energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening). De raad heeft enkele wensen niet omarmd (de zogenaamde amendementen). Dit betreft de welkomstborden bij de toegangswegen van onze gemeente, het chippen van de afvalcontainers en de themajaren. Daarnaast zijn diverse moties aangenomen. Deze moties hebben allen betrekking op het sociaal domein. Het gaat over de betaalbaarheid van de jeugdzorg (de raad wil graag inzicht in het budget en eventuele tekorten/overschotten), over de zogenaamde Klijnsmagelden (middelen bedoeld om armoede tegen te gaan) en de uitvoering van het VN verdrag voor mensen met handicap (oplossen van knelpunten in openbare ruimten voor mensen met een handicap).
 • Begroting 2018 (pdf, 7 MB)
 • Begroting 2017 (pdf, 7 MB)
 • Begroting 2016 (pdf, 6,1 MB)
 • Begroting 2015 (pdf, 5,3 MB)
 • Begroting 2014 (pdf, 8,7 MB)

Beleidsplan

Najaarsnota

Jaarrekening