Financiën

Begroting, beleidsplan, najaarsnota en jaarrekening.

Begroting

Vanaf het jaar 2020 zijn de stukken met betrekking tot de begroting te vinden in het Aa en Hunze Planning & Control portaal.

Open het Planning & Control portaal

Begrotingen voorgaande jaren

  • Begroting 2019 (pdf, 7 MB)
    De raad heeft ingestemd met bijna alle voorstellen van het college (o.a.investeringen in Toekomst vakantieparken, invoering Omgevingswet/Planning & Control, energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening). De raad heeft enkele wensen niet omarmd (de zogenaamde amendementen). Dit betreft de welkomstborden bij de toegangswegen van onze gemeente, het chippen van de afvalcontainers en de themajaren. Daarnaast zijn diverse moties aangenomen. Deze moties hebben allen betrekking op het sociaal domein. Het gaat over de betaalbaarheid van de jeugdzorg (de raad wil graag inzicht in het budget en eventuele tekorten/overschotten), over de zogenaamde Klijnsmagelden (middelen bedoeld om armoede tegen te gaan) en de uitvoering van het VN verdrag voor mensen met handicap (oplossen van knelpunten in openbare ruimten voor mensen met een handicap).
  • Begroting 2018 (pdf, 7 MB)
  • Begroting 2017 (pdf, 7 MB)

Beleidsplan

Najaarsnota

Jaarrekening

Oudere financiële stukken

Bent u opzoek naar oudere financiële stukken? Vraag deze dan aan via cdekeyzer@aaenhunze.nl.