Wethouder Nynke Houwing

Contactgegevens

e-mail: nhouwing@aaenhunze.nl
Vervanging door wethouder K. ten Brink

Portefeuilles

•    Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
•    Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
•    Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
•    Recreatie en toerisme
•    Recreatieschap Drenthe Diever
•    Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
•    Volwasseneneducatie
•    Laaggeletterdheid
•    Water, waterbeheer en riolering
•    Afval
•    Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
•    Leerplicht
•    Internationale betrekkingen, w.o. EDR
•    Volksgezondheid
•    GGD

Projectportefeuille

•    N34 ontwikkelingen
•    Ontwikkeling Gasselterveld
•    Toekomst vakantieparken
•    Regiodeal voor het onderdeel werk

Nevenfuncties

•    Voorzitter Bestuurscommissie Bargerveen/Schoonebeek
•    Voorzitter Stichting Jaap en Aleid Rensen (JAR)