Wethouder Bas Luinge

VVD.

wethouder Bas Luinge

Contactgegevens

e-mail: bluinge@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Tweede locoburgemeester

 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Inkoop, onder andere aanbestedingsbeleid
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
 • Laaggeletterdheid 
 • Volwasseneneducatie
 • Passend onderwijs
 • Leerplicht
 • Volksgezondheid
 • Internationale betrekkingen, onder andere EDR
 • GGD

Vervanging door wethouder Lambert

Projectportefeuille

 • Glasvezel
 • N34 ontwikkelingen
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Revitalisering vakantieparken

Nevenfuncties

-