Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Wethouder Bas Luinge

VVD.

wethouder Bas Luinge

Contactgegevens

De Hoorns 40
9451 DB Rolde
tel. (06) 20 01 73 97
e-mail: bluinge@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Tweede locoburgemeester

 • Economische Zaken en werkgelegenheidsbeleid
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Grondbeleid, grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Inkoop, onder andere aanbestedingsbeleid
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Recreatie en toerisme
 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
 • Laaggeletterdheid 
 • Volwasseneneducatie
 • Passend onderwijs
 • Leerplicht
 • Volksgezondheid
 • Internationale betrekkingen, onder andere EDR

Vervanging door wethouder Lambert

Projectportefeuille

 • Glasvezel
 • N34 ontwikkelingen
 • Ontwikkeling Gasselterveld
 • Revitalisering vakantieparken

Nevenfuncties

-