Waarnemend burgemeester Ton Baas

Profiel van Ton Baas, waarnemend burgemeester.

Waarnemend burgemeester Ton Baas

Portefeuilles

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur 
 • Communicatie
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving
 • Volksgezondheid
 • Informatieveiligheid en privacy

Vervanging door wethouder Heijerman

Projectportefeuille

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie (actualisering in 2020)
 • Implementatie Omgevingswet
 • Windenergie
 • Gaswinning en schadeafhandeling 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Fryslan
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Friesland
 • Voorzitter VVD Regio Noord