Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Wethouder Henk Heijerman

Combinatie Gemeentebelangen.

wethouder Henk Heijerman

Contactgegevens

e-mail: hheijerman@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD Drenthe (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)

Vervanging door burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Projectportefeuille

 • Inwonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Koopcentrum Gieten
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Vernieuwing MFC De Boerhoorn in Rolde

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
 • Stuurgroep Hunze (lid)