Wethouder Henk Heijerman

Combinatie Gemeentebelangen.

wethouder Henk Heijerman

Contactgegevens

e-mail: hheijerman@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD Drenthe (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)

Vervanging door burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Projectportefeuille

 • Inwonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Koopcentrum Gieten
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Vernieuwing MFC De Boerhoorn in Rolde

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
 • Stuurgroep Hunze (lid)