Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Wethouder Henk Heijerman

Combinatie Gemeentebelangen.

wethouder Henk Heijerman

Contactgegevens

e-mail: hheijerman@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid met betrekking tot versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
 • RUD Drenthe (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe)

Vervanging door burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Projectportefeuille

 • Inwonersparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Koopcentrum Gieten
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Vernieuwing MFC De Boerhoorn in Rolde

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
 • Stuurgroep Hunze (lid)