Wethouder Henk Heijerman

Combinatie Gemeentebelangen.

wethouder Henk Heijerman

Contactgegevens

Esweg 4
9462 PC Gasselte
tel. (06) 57 94 65 66
e-mail: hheijerman@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Eerste locoburgemeester

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en Vervoer
 • Accommodatiebeleid over dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid m.b.t. versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen
 • Cultuurhistorie, cultureel erfgoed

Vervanging door burgemeester Van Dijk

Projectportefeuille

 • Burgerparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
 • Leader Zuidoost Drenthe
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Koopcentrum Gieten
 • Themajaar 2017: Jaar van de dorpen

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Lid AB gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
 • Stuurgroep Hunze (lid)