Wethouder Harry Dijkstra

CDA.

wethouder Harry Dijkstra

Contactgegevens

Zuidzijde 24
9515 PJ Gasselternijveenschemond
tel. (0599) 61 82 49
e-mail: hdijkstra@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Derde locoburgemeester

 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting
 • Brede schoolontwikkeling
 • Volwasseneneducatie
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Volksgezondheid, inclusief GGD bestuur
 • Jeugdbeleid, Sociale Teams
 • Welzijnsbeleid, inclusief gezondheidszorg
 • Zorg; Coördinerend wethouder WMO
 • Zorg: Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding
 • Platform Global Goals en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering, vluchtelingen
 • Internationale betrekkingen, onder andere EDR
 • Cultuur

Vervanging door wethouder Lambert

Projectportefeuille

 • Invoering Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding

Nevenfuncties

Niet functiegerelateerd, bezoldigd

 • Voorganger kerkdiensten PKN
 • Gemeente Aa en Hunze, BABS

Niet functiegerelateerd, onbezoldigd

 • Voorganger kerkdiensten PKN

Functiegerelateerd, onbezoldigd

 • Lid van het Comité van Aanbeveling voor een Hospice in oprichting in Stadskanaal