Gemeentesecretaris Marleen Tent

Profiel van Marleen Tent, gemeentesecretaris.

Marleen Tent

Contactgegevens

tel. (0592) 26 77 16
e-mail: mtent@aaenhunze.nl

Portefeuilles

  • Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie
  • Vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gehele ambtelijke organisatie
  • Voorzitter managementteam

Nevenfuncties

Niet functiegerelateerd, onbezoldigd

  • Raad van Advies Recht en Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, lid