Wethouder Co Lambert

GroenLinks.

wethouder Co Lambert

Contactgegevens

e-mail: clambert@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Derde locoburgemeester

 • Belastingen
 • Financiën en verzekeringen 
 • Grondbedrijf
 • Participatie, jeugd en WMO
 • Stichting Attenta 
 • Arbeidsmarktbeleid en sociale werkvoorziening
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie
 • Welzijns- en gezondheidsbeleid
 • Global Goals en fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering, vluchtelingen
 • Cultuurbeleid
 • Leerlingenvervoer

Vervanging door wethouder Luinge

Projectportefeuille

 • Programma Transformatie Sociaal Domein
 • Windenergie
 • In For Care (Europees project rondom mantelzorg)
 • Kans voor de Veenkoloniën

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Bestuurslid GR ISD
 • Bestuurslid GR Alescon