Wethouder Co Lambert

GroenLinks.

Wethouder Co Lambert

Contactgegevens

Van Blankenheimlaan 5
9451 KK Rolde
tel. (06) 83654619
e-mail: clambert@aaenhunze.nl

Portefeuilles

Tweede locoburgemeester

 • Financiën, verzekeringen en grondbedrijf
 • Informatisering en automatisering
 • Grondzaken, gemeentelijk vastgoed
 • Economische Zaken en Werkgelegenheidsbeleid
 • Participatie, arbeidsmarkt, Soc. Werkvoorziening
 • Sociale Zaken & armoedebeleid
 • Duurzaamheid en duurzame energie
 • Water, waterbeheer en riolering
 • Afval
 • Sportbeleid, inclusief sportaccommodaties
 • Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
 • Recreatie/toerisme

Vervanging door wethouder Dijkstra

Projectportefeuille

 • N33/N34
 • Windenergie
 • Agenda voor de Veenkoloniën
 • Uitvoering Participatiewet

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Bestuurslid GR ISD
 • Bestuurslid GR Alescon