Burgemeester Piet van Dijk (afwezig)

Profiel van Piet van Dijk, burgemeester. Helaas voor onbepaalde tijd afwezig op medisch advies.

Burgemeester Piet van Dijk

Contactgegevens

e-mail: pvdijk@aaenhunze.nl

Portefeuilles

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur 
 • Communicatie
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving
 • Volksgezondheid (inclusief GGD)
 • Cultuur
 • Informatieveiligheid en privacy

Vervanging door wethouder Heijerman

Projectportefeuille

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie (actualisering in 2020)
 • Implementatie Omgevingswet
 • Windenergie
 • Gaswinning en schadeafhandeling 
 • Revitalisering vakantieparken

Nevenfuncties

Niet functiegerelateerd, bezoldigd

 • Voorzitter van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE Drenthe)