Burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Profiel van Anno Wietze Hiemstra, burgemeester.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra

Contactgegevens

tel. (0592) 26 77 79
e-mail: awhiemstra@aaenhunze.nl

Portefeuilles

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur 
 • Communicatie
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Informatisering en automatisering
 • Integrale handhaving
 • Informatieveiligheid en privacy

Vervanging door wethouder Heijerman

Projectportefeuille

 • Van Strategische Toekomstvisie 2025 naar Omgevingsvisie (actualisering in 2020)
 • Implementatie Omgevingswet
 • Nieuwe Planning en Control-cyclus
 • Gaswinning en schadeafhandeling