Openbare besluitenlijst collegevergadering 6 april 2021Besluitenlijst B&W

Datum

06-04-2021

Voorzitter

de heer H. Heijerman


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 30-03-21

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.Er zijn geen openbare besluiten genomen in de collegevergadering van 6 april 2021.