Openbare besluitenlijst collegevergadering 28 juni

Besluitenlijst collegevergadering 28 juni

Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststelling B&W besluiten 21-06-2022
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Uitnodigingen
De uitnodigingen worden besproken. 

Voortzetting deelname Aa en Hunze aan Programma Vitale Vakantieparken Drenthe tot eind 2024 
Het college besluit:

1.    Om de deelname van de gemeente Aa e Hunze aan het verlengde programma Vitale Vakantieparken Drenthe met twee jaar tot en met 31-12-2024 voort te zetten;
2.    In 2023 en in 2024 de jaarlijkse bijdrage van € 31.187,-- te voldoen aan de taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe;
3.    Het resterende budget Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze dat per 1 januari 2022 €565.000,-- bedroeg, te reserveren om te benutten in de verlengingsperiode 2023-2024;
4.    De Samenwerkingsovereenkomst Vitale Vakantieparken Drenthe als een van de 12 deelnemende Drentse gemeenten mede te ondertekenen;
5.    De raad te informeren met een informatieve brief over de voortzetting van deelname Aa en Hunze aan Vitale Vakantieparken Drenthe tot en met 2024.

Weekmarkt Gieten, huidige locatie 
Het college besluit de weekmarkt Gieten te handhaven op de huidige locatie.

Vragen Stichting Platform Storm over gezondheidsrisico's van wonen nabij windturbine industrie 
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen van Platform Storm over gezondheidsrisico’s middels een brief.