Openbare besluitenlijst collegevergadering 23 maart 2021Besluitenlijst B&W

Datum

23-03-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.


Vaststelling B&W besluiten 16-03-2021

De besluitenlijsten worden vastgesteld.


Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.


Nieuwe mandaat- en budgethoudersregeling

Het college besluit:
1. Het “algemeen mandaatbesluit Aa en Hunze 2021” vast te stellen;
2. De “regeling budgetbeheer gemeente Aa en Hunze 2021” vast te stellen;
3. Het ‘’Wijzigingsbesluit Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Aa en Hunze’’ vast te stellen.


Beslissing op bezwaar antennemast KPN

Het college besluit:
1. Een besluit te nemen over de ingekomen bezwaarschriften, de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten;
2. Bezwaarden en vergunninghouder middels brieven van het besluit in kennis te stellen.


Ontwerp wijzigingsplan Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo

Het college besluit om het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ vast te stellen.