Openbare besluitenlijst collegevergadering 18 mei 2021Besluitenlijst B&W

Datum

18-05-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten 11-05-2021

De besluitenlijst wordt vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.Grolloo Zorgt De Pol 6

Het college besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek en schetsplan onder de voorwaarden zoals benoemd in de tekstueel gewijzigde brief;

 2. De conceptbrief gewijzigd vast te stellen en te verzenden.


Beslissing op bezwaar en intrekking last onder dwangsom Zorg Anders

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit niet te herroepen;

 2. Het verzoek tot het vergoeden van de proceskosten af te wijzen;

 3. Het bestreden besluit vervolgens in te trekken;

 4. Bezwaarmaker via een brief op de hoogte te stellen van het besluit.


Overbruggingskrediet Stichting Dorpshuis Eext

Het college besluit om het advies aan te houden.


Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college besluit over te gaan tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (XF-139-B) doormiddel van het plaatsen van bord E06 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord op locatie Schipborgerweg 24 te Annen.Beslissing op bezwaar, maatwerkvoorziening Wmo

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, en de bestreden beslissing met een verbeterde motivering in stand te laten.

 2. Bezwaarde middels een brief van het besluit in kennis te stellen.Bestemmingsplan De Brinken 2a Gasselte

Het college besluit:

 1. De raad te adviseren om het bestemmingsplan ‘De Brinken 2a te Gasselte’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;

 2. De raad te adviseren om geen exploitatieplan vast te stellen.Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021

Het college besluit:

 1. Het ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2021” vast te stellen;

 2. De Arbeidsmarktregio van dit besluit op de hoogte stellen;

 3. Het uitvoeringsplan middels een brief te verzenden aan de raad.

Besluitenlijst B&W Aanvullende agenda

Datum

18-05-2021

Voorzitter

de heer Anno Wietze Hiemstra
1Voorbereiden bestuurlijke overleggen en vergaderingen van besturen van gemeenschappelijke regelingen

Het college bereid de bestuurlijke overleggen en vergaderingen van besturen van gemeenschappelijke regelingen voor.


2Terugblik presidium

Het college blikt terug op het presidium.


3Voorbereiden raadsvergadering 20 mei

Het college bereid de raadsvergadering van 20 mei voor.


4Communicatieadvies van de stukken

Het college bespreekt het communicatieadvies voor de stukken.


5Verslag PHO corona

Het college bespreek de stand van zaken betreffend corona.


6Memo college stand van zaken Dorpenfestival

Het college bespreekt de stand van zaken betreffend het dorpenfestival.


7Notitie betreffende vorm en inhoud begroting 2022

De notitie betreffende vorm en inhoud begroting 2022 wordt besproken.


8Afvalbeleid

De stukken van het afvalbeleid worden besproken.


9Terugblik en vooruitblik op basis van de agenda's

Het college blikt terug en vooruit op basis van de agenda's.