Openbare besluitenlijst collegevergadering 11 mei 2021Besluitenlijst B&W

Datum

11-05-2021

Voorzitter

Loco burgemeester Heijerman


Agenda

De agenda wordt vastgesteld.Vaststelling B&W besluiten

De besluitenlijsten worden vastgesteld.Uitnodigingen

De uitnodigingen worden besproken.Beslissing op bezwaar Kerkstraat Gasselte

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie op te volgen en bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar;
2. Bezwaarmaker via een brief op de hoogte te stellen van het besluit.Collegebesluit Volkshuisvestingsfonds

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met deelplan Aa en Hunze als onderdeel van het totaalprogramma;
2. Akkoord te gaan met het voorstel om het totaalprogramma van 4 gemeenten in Zuid en Oost Drenthe in te laten dienen bij het Volkshuisvestingsfonds door de gemeente Emmen als
hoofdaanvrager en penvoerder middels;
3. De gemeente Emmen te machtigen de aanvraag namens de 4 gemeenten in te dienen en de heer H. Heijerman, wethouder volkshuisvesting, te machtigen tot het ondertekenen van de aanvraag voor de subsidie vanuit Volkshuisvestingsfonds middels een
machtiging;
4. Akkoord te gaan met een cofinanciering van € 690.000,- onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze in het derde kwartaal van 2021;
5. De raad middels tekstueel gewijzigde brief hierover te informeren.