Openbare Besluitenlijst collegevergadering 28 maart

Datum 28-03-2023
Voorzitter A.W. Hiemstra

Agenda

Het college besluit om de agenda vast te stellen.

Uitnodigingen

Het college besluit om de uitnodigingen volgende week te bespreken.

Regiodeal subsidieregeling verlengen 

Het college besluit om de beleidsregel subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen vast te stellen tot en met 31 december 2023 ten behoeve van de proeftuinen die onder de Regiodeal Zuidoost Drenthe vallen.

Beeld volkshuisvestelijke instrumenten 

Het college besluit om de raad te informeren over de volkshuisvestelijke argumenten middels een tekstueel gewijzigde raadsbrief.

Verlenging contract Pepperflow 

Het college besluit:
1. Het verlengen van het contract P&C module Pepperflow met 4 jaar.
2. Het beëindigen van het contract raadsmodule.
2. Het beëindigen van het contract Budgetmodule Pepperflow.

Vragen PvdA over kortdurend verblijf Maandhoes 

Het college besluit om de vragen van de PvdA fractie te beantwoorden middels de opgestelde brief.